Integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna SI to metoda uczenia się poprzez zmysły. Rozwijamy się i uczymy poprzez bodźce, które docierają do naszego ciała, właśnie dzięki narządom zmysłów. Zmysły dostarczają informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Jest to nie tylko pięć najbardziej znanych zmysłów ( wzrok, dotyk, słuch, smak i węch), ale również propriocepcja (inaczej czucie głębokie – zmysł informujący mózg o położeniu ciała i jego ruchach) oraz układ przedsionkowy (zmysł równowagi). Integracja sensoryczna rozpoczyna się od pierwszych tygodni i miesięcy życia płodowego i najintensywniej przebiega pomiędzy 3 rokiem życia, a pierwszymi klasami szkoły podstawowej, ale możliwa i z powodzeniem stosowana jest również terapia dla dzieci starszych.

Zmysłami podstawowymi dla SI są:

 • Dotyk
 • Układ przedsionkowy
 • Propriocepcja.

Terapia SI polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących powyższe układy zmysłów. Terapia Integracji Sensorycznej jest zazwyczaj dla dziecka przyjemnością. Otoczenie terapeutyczne jest wyposażone w różnorodny sprzęt taki jak: zjeżdżalnie, platformy do huśtania, liny do wspinania, koła do wskakiwania, trapezy do huśtania. Dla dziecka terapia jest zabawą i może taką wydawać się dorosłym. Ale jest to jednocześnie ciężka praca, bo pod kierunkiem wykwalifikowanego terapeuty dziecko jest w stanie osiągnąć sukces, który prawdopodobnie byłby niemożliwy w całkowicie spontanicznej zabawie. Faktem jest, że wiele dzieci z problemami Integracji Sensorycznej nie potrafi bez pomocy bawić się efektywnie i w sposób zorganizowany. Podczas terapii dziecko będzie zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności, które będą wyzwalać i prowokować odpowiednie, skuteczne reakcje na bodźce sensoryczne. W trakcie zajęć wykonywane będą odpowiednie dla Państwa dziecka aktywności dostarczające stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej oraz dotykowej. Stopień trudności tych aktywności będzie stopniowo wzrastać tak, aby wymagać od dziecka bardziej zorganizowanych i zaawansowanych reakcji. W trakcie terapii preferowane są ukierunkowane zabawy i aktywności swobodnie wykonywane przez dzieci, wyzwalające automatyczne reakcje sensoryczne, aniżeli instruowane, narzucone i ćwiczone konkretne reakcje na bodźce.

Jeżeli efekty terapii są pozytywne, dziecko jest w stanie w sposób bardziej efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne. Prawidłowa integracja daje podstawę do rozwoju bardziej złożonych procesów, takich jak: percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, mowa, umiejętność czytania i pisania, koncentracja uwagi, a w konsekwencji dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i dobry fundament do właściwych relacji z rodziną i otoczeniem w życiu codziennym dziecka.

Co to są zaburzenia przetwarzania sensorycznego?22_Integracja sensoryczna_2

Istnieje wiele czynników i zagrożeń powodujących, że rozwój integracji sensorycznej może zostać zaburzony. Mogą mieć swoje źródło w okresie życia płodowego, okołoporodowego, wczesnego dzieciństwa lub w czynnikach zewnętrznych. Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w procesie przetwarzania i odbioru wrażeń zmysłowych, mówimy wówczas o zaburzeniach integracji sensorycznej. Nie może wytworzyć się wtedy właściwa podstawa, na której dziecko mogłoby budować dalsze, coraz bardziej złożone umiejętności psychoruchowe. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą przejawiać się u dzieci pod postacią różnych nieprawidłowych zachowań.

Przykłady objawów, które mogą wystąpić przy nieprawidłowym procesie integracji sensorycznej:

 • Nadpobudliwość, nadruchliwość, słaba koncentracja uwagi
 • Obniżony próg bólu
 • Wrażliwość na światło, dźwięki, dotyk
 • Niechęć do kąpieli, mycia, czesania włosów, obcinania paznokci, włosów
 • Problemy z nauką pisania, czytania
 • Brak aktywności na placu zabaw
 • Strach przed huśtaniem się, kręceniem na karuzeli, choroba lokomocyjna
 • Nieśmiałość, apatyczność, wycofanie z kontaktów z rówieśnikami
 • Niechęć do jazdy na rowerze
 • Problemy z utrzymaniem równowagi
 • Agresja wobec siebie lub wobec innych
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Osłabione lub wzmożone napięcie mięśniowe
 • Słaba świadomość ciała, problemy z orientacją w przestrzeni
 • Trudności w dostosowywaniu się do nowej sytuacji
 • Słaba sprawność ruchowa ? unikanie gier, zabaw ruchowych, zręcznościowych
 • Nadwrażliwość na dotyk, dźwięk, ruch, zapachy
 • Częste mylenie kierunków oraz prawej i lewej strony ciała
 • Dzieci tzw. ryzyka dysleksji
 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

Należy pamiętać, że pojedynczy objaw nie jest wskaźnikiem występowania deficytów integracji sensorycznej. Jednak, jeśli będzie ich więcej, może być to wyznacznikiem przeprowadzenia diagnozy w kierunku tych zaburzeń.

Terapia SI wykorzystywana jest również w pracy z dziećmi:

 • z autyzmem;
 • zespołem Aspergera;
 • niepełnosprawnością intelektualną;
 • mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • zespołem Downa;
 • innymi sprzężonymi zaburzeniami;
 • grupy ryzyka: wcześniaków, dzieci po uszkodzeniach okołoporodowych
 • z opóźnionym rozwojem mowy, jąkających się
 • z dysleksją, dysgrafią i dysortografią
 • nadruchliwych i z zaburzeniami emocjonalnymi