Jest to jedna z nowszych metod terapii mających zastosowanie w fizjoterapii i rehabilitacji. Terapia Kinesiology Taping to sensoryczne oddziaływanie specjalnie skonstruowanego plastra na organizm w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu. Pomocna w terapii bólu, korekcji układu powięziowego, redukowaniu czynności ruchowych.