Krioterapia. Wykorzystywana jest miejscowym leczeniu bólu różnego pochodzenia oraz w terapii zmian skórnych, zmian powstałych na błonach śluzowych, a także jako metoda leczenia zmian nowotworowych w obrębie jamy brzusznej. Krioterapia jest bezpiecznym i skutecznym sposobem leczenia miejscowego, jednak nie mogą z niej korzystać osoby z zaburzeniami krążenia, oddychania, osoby w ciężkim stanie klinicznym oraz ze zmianami ropnymi i zapalnymi na skórze. Jest przeciwwskazana u chorych z zaostrzeniem astmy, ze schorzeniami mięśnia sercowego oraz z ciężkimi schorzeniami dróg oddechowych. Krioterapii nie mogą stosować także pacjenci z zaburzeniami rytmu serca i odmrożeniami na ciele.