Logopedia

Zajęcia logopedyczne mają charakter spotkań indywidualnych. Terapia oraz czas jej trwania jest indywidualnie dobrany do potrzeb pacjenta. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na sukcesy dziecka są systematyczne ćwiczenia w domu. Zajęcia z neurologopedą odbywają się w miłej, pogodnej i bezstresowej atmosferze.

W ramach prowadzonej terapii logopedycznej i neurologopedycznej proponujemy:

  • diagnozę – jest to ocena wymowy pacjenta badana testami diagnostycznymi, jak również wywiad z rodzicami (opiekunami) dziecka, badanie sprawności narządów artykulacyjnych, orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonemowego
  • wczesną interwencję logopedyczną ? praca logopedy z dziećmi we wczesnych latach życia (w wieku 2 – 3 lat).
  • terapię wad wymowy – korygowanie wadliwej wymowy
  • terapię opóźnionego rozwoju mowy
  • terapię dziecka z autyzmem
  • terapię z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji (PCS, Boardmaker, Makaton)
  • terapię dorosłych po urazach mózgu: (Afazja, Dyzartria).

Formy pomocy rodzicom: prowadzenie konsultacji w zakresie pomocy dziecku z wadami i zaburzeniami mowy, edukowanie rodziców w zakresie zapobiegania i leczenia wad wymowy.
Formy pomocy dla nauczycieli: porady, konsultacje dotyczące sposobów utrwalania prawidłowych wzorców wymowy, przesiewowe badanie mowy w grupach przedszkolnych i zespołach klasowych.

Udzielamy pomocy logopedycznej dzieciom od urodzenia do ukończenia szkoły.