Rehabilitacja ruchowa to  usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Kinezyterapia jest podstawą rehabilitacji leczniczej. Do zadań kinezyterapii należy przywrócenie pełnej sprawności fizycznej, jeśli to jest możliwe w danym schorzeniu, lub maksymalnej sprawności fizycznej w przypadkach schorzeń przewlekłych i pozostawiających pewne zmiany nieodwracalne.

Rehabilitacja Ruchowa

Ćwiczenia lecznicze w zależności od ich wpływu na organizm dzielimy na:

  •  ćwiczenia działające miejscowo, np. ćwiczenia poszczególnych grup mięśniowych. Zwiększają one siłę mięśniową, lub zakres ruchów w stawach danej kończyny;
  • ćwiczenia ogólnie usprawniające, których celem jest poprawienie ogólnej sprawności fizycznej, zwiększenie wydolności układu krążenia, osiągnięcie ogólnego rozluźnienia.

Ze względu na cel i sposób wykonywania ćwiczeń wyróżnia się:

  • gimnastykę wyrównawczą, o znaczeniu zapobiegawczym, której celem jest uzupełnienie niedoboru ruchu pod względem jakościowym i ilościowym, zapobieganie powstawaniu wad postawy lub innych nieprawidłowości układu ruchu;
  • gimnastykę korekcyjną, której celem jest naprawienie lub poprawienie powstałych nieprawidłowości w narządzie ruchu, ma więc ona charakter leczniczy.

W zależności od sposobu wykonywania ćwiczenia dzielimy na:

  • ćwiczenia bierne- wykonywane przez terapeutę bez współudziału pacjenta;
  • ćwiczenia czynne -wykonywane przez pacjenta pod kierunkiem lub przy pomocy terapeuty; ich celem jest zwiększenie siły i masy mięśni, oraz przywrócenie prawidłowej funkcji. Wyróżnia się ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia wolne, ćwiczenia z oporem.
  • ćwiczenia specjalne, do których zalicza się : ćwiczenia oddechowe, których celem jest nauczanie prawidłowego oddychania, poprawienie ruchomości klatki piersiowej, zwiększenie wydolności i sprawności układu oddechowego, odpowiednie kształtowanie klatki piersiowej;
  • ćwiczenia koordynacji ruchów- polegają na nauczaniu ruchów w zakresie dużych i małych stawów z ruchami precyzyjnymi włącznie;
  • ćwiczenia relaksacyjne –  polegają na uzyskaniu rozluźnienia mięśni za pomocą sugestii przekazywanych przez terapeutę.