Stymulację audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa

Stymulację audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa stosuje się jako metodę wspomagąjacą w:

  • dysleksji
  • trudnościach szkolnych
  • zaburzeniach koncentracji
  • ADHD
  • autyzmie
  • zaburzeniach głosu i mowy( jąkanie)
  • nauce języków obcych
  • zarówno u dzieci jak i dorosłych

W terapii wykorzystuje się muzykę Mozarta oraz chorały gregoriańskie. Muzyka podawana jest poprzez urządzenie zwane uchem elektronicznym. Filtruje ono muzykę w odpowiedni sposób .
Terapia obejmuje trzy dziesięciodniowe sesje. Każdy dzień to około 1,5 godziny treningu słuchowego, podczas którego odbiorca odsłuchuje materiał muzyczny przez specjalne słuchawki z przewodnictwem powietrznym i kostnym . Między sesjami następuje przerwa od 4 do 6 tygodni. Zajęcia prowadzone mogą być indywidualnie oraz w grupach 2 lub 3 osobowych.

15_Tomatis